Kontakt

Asuan Junior Cup 2013

Od   16.8.2013 9:00   do   18.8.2013 12:00

Týmy
· Dvou nebo tří členný carp team, kde mají všichni členové týmu stejná práva a povinnosti.
· Závodu se účastní 20 týmů. Závodu se mohou účastnit pouze ročníky narození 1993- 1998. V případě nenaplnění závodu se budou přijímat týmy s drobnou odchylkou v čase narození.
· Tým musí mít doprovod osoby starší 18 let pokud alespoň jeden v CT nedosáhl této věkové hranice v den konání závodu , ale ta se nesmí žádným způsobem zapojit do závodu
( příkladně nesmí chystat návnadu a nástrahu, nesmí ji dopravovat do loviště, nesmí chystat návazce a všechny součásti udice, nesmí podebírat a přenášet rybu k vážení, může být pouze na místě týmů přítomen včetně biwakování)
Losování
· V prvním kole losují týmy pořadí a v druhém kole lovné místo.

Bodování
· Boduje se každý ulovený kapr a amur, od 55 cm včetně, kdy 10 gramů hmotnosti = 1 bod.
· Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti.
· Vítězem závodu se stává team s největším dosaženým počtem bodů.
· V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí největší ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby

Protest
· Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Případný protest řeší JURY, která bude stanovena před zahájením závodu.
· Přesun na místa a příprava lovného místa
Okamžitě po vylosování se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa a započít se stavbou tábora.
· Do začátku závodu v 9:00 hod. nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy a návnady musí být mimo vodu jezera.

Lovný sektor
· Každý CT vylosuje sektor vyznačený v terénu páskou.
· Na vodě je sektor omezen přímkou – kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy bude vždy jen jedna páska.
· Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční páskou v průběhu závodu nebudou tolerovány.
· Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí, dospělý zástupce týmu a pořadatelé.
· Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, team je zodpovědný za přítomnost ne však pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru

Povolená technika lovu a vybavení
· Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, nástraha tzv. na vlas.
· Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže.
· Jako nástrahu a návnadu mohou soutěžící použít pouze boilie (ne však boilie rohlíkové), pelety, partikl a je povoleno nástrahy obalovat těstem a dipovat v práškových a tekutých dipech.
· Je povoleno používání krmítek, ale nesmí být použit systém srkačky.
· Je zakázáno používat pletenou šňůru na poslední metr k olovu. Je zakázáno spojovat olověnku s kmenovým vlascem obratlíkem.
· Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu návnadu a montáž, team je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
· Je zakázáno používat háčky s protihrotem u háčků nad velikost 10

Povolené technické prostředky k lovu
· Každý CT musí být vybaven vhodným kaprařským podběrákem, odháčkovací matrací 2ks, vyprošťovačem háčků, desinfekčním prostředkem k ošetření ryb.
· Povolené technické prostředky ke krmení pouze praky, zakrmovací rakety, košíčky, vrhačky a kobra.
· Je nutný i mobilní telefon pro spojení s rozhodčími

Pohyb a chování v průběhu závodu
· Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních ( gril, vařič).
· Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky.
· Při porušení společenských pravidel před a v průběhu soutěže může být člen a nebo celý carp tým bez náhrady vyloučen ze závodu.
· Všichni přítomní na Asuán junior cupu 2012 se zúčastňují na vlastní nebezpečí.
· Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
· Doprovodná osoba ( otec, plnoletý kamarád) se může zdržovat s týmem v sektoru, ale nesmí se podílet na lovu žádným způsobem ( nesmí př. chystat návnadu a nástrahu, návazce, podebírat rybu, odnášet k vážení,..atd.)

Závěrečné ustanovení
· Pořadatel si vymiňuje právo upravit pravidla před samotným závodem.
· Co není povoleno, to je zakázáno.
· Všichni startující souhlasí s těmito pravidly což potvrdili uhrazením startovného.
· Porušení pravidel může vést k vyloučení ze závodu bez náhrady.