Kontakt

Asuán Junior Cup 2011

Od   12.8.2011 10:00   do   14.8.2011 12:00

Harmonogram

 

čtvrtek 11. 8. 2011 -           příjezd týmů, večerní pohoštění a volná zábava


pátek  12. 8. 2011 -           8:00 - losování a přesun na místa
                                              10:00 - zahájení závodu

_

Neděle 14. 8. 2011 -           12:00 - ukončení závodu
                                                  14:00 - vyhlášení výsledků

 

 

Pravidla

 

Týmy

 • Dvou nebo tří členný carp team, kde mají všichni členové týmu stejná práva a povinnosti.

 

 • Závodu se účastní 20 týmů. Závodu se mohou účastnit pouze ročníky narození 1991- 1996.
 • Tým musí mít doprovod osoby starší 18 let pokud alespoň jeden v CT nedosáhl této věkové hranice v den konání závodu , ale ta se nesmí žádným způsobem zapojit do závodu

( příkladně nesmí chystat návnadu a nástrahu, nesmí ji dopravovat do loviště, nesmí chystat návazce a všechny součásti udice, nesmí podebírat a přenášet rybu k vážení, může být pouze na místě týmů přítomen včetně biwakování)

Losování
 • V prvním kole losují týmy pořadí a v druhém kole lovné místo.

 

Bodování

 • Boduje se každý ulovený kapr a amur, od 55 cm včetně, kdy 10 gramů hmotnosti = 1 bod.
 • Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti.
 • Vítězem závodu se stává team s největším dosaženým počtem bodů.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí největší ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby

 

Protest

 • Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Případný protest řeší JURY, která bude stanovena před zahájením závodu.
 • Přesun na místa a příprava lovného místa
  Okamžitě po vylosování se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa a započít se stavbou tábora.
 • Do začátku závodu v 10:00 hod. nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy a návnady musí být mimo vodu jezera.

 

Lovný sektor

 • Každý CT vylosuje sektor vyznačený v terénu páskou.
 • Na vodě je sektor omezen přímkou – kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy bude vždy jen jedna páska.
 • Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční páskou v průběhu závodu nebudou tolerovány.
 • Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí, dospělý zástupce týmu a pořadatelé.
 • Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, team je zodpovědný za přítomnost ne však pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru

 

Povolená technika lovu a vybavení

 • Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, nástraha tzv. na vlas.
 • Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže.
 • Jako nástrahu a návnadu mohou soutěžící použít pouze boilie (ne však boilie rohlíkové), pelety, partikl a je povoleno nástrahy obalovat těstem a dipovat v práškových a tekutých dipech.
 • Je povoleno používání krmítek, ale nesmí být použit systém srkačky.
 • Je zakázáno používat pletenou šňůru na poslední metr k olovu. Je zakázáno spojovat olověnku s kmenovým vlascem obratlíkem.
 • Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu návnadu a montáž, team je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
 • Je zakázáno používat háčky s protihrotem.

 

Povolené technické prostředky k lovu

 • Každý CT musí být vybaven vhodným kaprařským podběrákem o délce ramene alespoň 80 cm, odháčkovací matrací 2ks, vyprošťovačem háčků, desinfekčním prostředkem k ošetření ryb.
 • Povolené technické prostředky ke krmení pouze praky, zakrmovací rakety, košíčky, vrhačky a kobra.
 • Je nutný i mobilní telefon pro spojení s rozhodčími

 

Pohyb a chování v průběhu závodu

 • Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních ( gril, vařič).
 • Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky.
 • Při porušení společenských pravidel před a v průběhu soutěže může být člen a nebo celý carp tým bez náhrady vyloučen ze závodu.
 • Všichni přítomní na Asuán junior cupu 2011 se zúčastňují na vlastní nebezpečí.
 • Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost.
 • Doprovodná osoba ( otec, plnoletý kamarád) se může zdržovat s týmem v sektoru, ale nesmí se podílet na lovu žádným způsobem ( nesmí př. chystat návnadu a nástrahu, návazce, podebírat rybu, odnášet k vážení,..atd.)

 

Závěrečné ustanovení

 • Pořadatel si vymiňuje právo drobně upravit pravidla před samotným závodem.
 • Co není povoleno, to je zakázáno.
 • Všichni startující souhlasí s těmito pravidly což potvrdili uhrazením startovného.
 • Porušení pravidel může vést k vyloučení ze závodu bez náhrady.

 

Přihlášení

 • Závodu se účastní 20 CT a startovné je stanoveno na 2 000,-Kč/tým.
 • Týmy se mohou přihlásit do závodu pomocí řádně vyplněného formuláře poslaného na emailovou adresu asuancup11@seznam.cz
 • Formulář bude umístěn 1. 3. 2011 na www.kaprarskyspolek.cz uzávěrka těchto přihlášek bude 1.6. 2011 ve 20:00 hod.
 • Po přihlášení jim bude obratem zasláno registrační číslo (variabilní symbol) a číslo účtu na který provedou platbu startovného.
 • V případě neuhrazení startovného a nebo odstoupení ze závodu před jeho startem bude takto vzniklé volné místo nabídnuto prvnímu volnému týmu v řadě – kontakt poskytne pořadatel.
 • V případě nenaplnění počtu 20. startujících bude umožněno přihlášení i po ukončení lhůty pro přihlášení.

Přihlášku na Asuán junior cup stáhnete ZDE!

 

O co se soutěží

 • Ceny v hotovosti
  1. místo 10 000,- plus pohár
  2. místo 6 000,- plus pohár
  3. místo 3 000,- plus pohár

  Cena za nejtěžší rybu 1 000,-

  A další hodnotné ceny od partnerských firem.

Partneři akce